Faydalı Kaynaklar

90’larda Türkiye’de Feminizm – Aksu Bora, Asena Günal
Agorafobi; Eviyle Evli Kadınlar Robert Seidenberg , Karen Decrow
Aile Sosyolojisi- Kadir Canatan
Alt Tarafı Bir Film (mi?); Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek – Tülin Tankut
 Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu – Handan Çağlayan
 Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 Avrupa Tarihinde Kadınlar – Gisela Bock
 Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin
Başkalarıyla Yaşayabilmek- Sezen Ünlü
Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, Ney Bendason, Çev. Şirin Tekeli
 Batman’da Kadınlar Ölüyor – Müjgan Halis
 Beden ve Toplum Kuramı; Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine – İ. Emre Işık
 Beden-Emek-Tarih; Diyalektik Bir Feminizm İçin – Gülnur Acar-Savran
 Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet – Sylvia Marcos
 Bekaretin El Değmemiş Tarihi – Hanne Blank
 Ben İşçiyim – Zehra Kosova
 Bilimde Cins Ayrımı – Evelyn Reed
 Bir Adalet Feryadı; Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar – Lerna Ekmekçioğlu
 Bitmeyen Savaşım; Kadın Hareketleri Tarihi – Süheyla Kadıoğlu
 Bukalemun Erkek – Ayşe Saraçgil
 Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi – Cynthia Cockburn
 Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler – Deniz Kandiyoti
 Cezayir’de Kadın Olmak – Halide Mesudi, Elisabeth Schemia
Cins Cins Mekan- Ayten Alkan
 Cinsel Politika – Kate Millet
 Cinsel Şiddet; Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla – Alberto Godenzi
 Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası – Shulamith Firestone
 Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi – Reimut Reiche
 Cinsiyet Belası; Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi – Judith Butler
 Cinsiyet ve Millet – Nira Yuval-Davis
 Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm – Lindsey German
 Cinsiyetler Arasında İşbirliği – Alfred Adler
 Cinsiyetler Siyaseti – Sylviane Agacinski
 Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar – Zeynep Direk (drl.)
 Cogito, Sayı 58, Feminizm
 Çatışan Feminizmler; Felsefi Fikir Alışverişi - Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser
 Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir – Emma Goldmann
 Demokrasinin Cinsiyeti – Anne Phillips
Devlet, Kadın, Siyaset, TEKELİ, Şirin ve Meryem Koray
 Devletsiz Ulusun Kadınları; Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar; Feminist Bir Yaklaşım – Shahrzad Mojab
 Direniş ve İtaat; İki İktidar Arasında İslamcı Kadın – Ruşen Çakır
 Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster
 Eleştirel Feminizm Sözlüğü – Helena Hırata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier
 Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası - Nazife Şişman
Empowering Women for Stronger Political Parties. A Good Practices Guide to Promote Women's
Political Participation,  Julie Ballington (ed.), UNDP New York, New York
 Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın – Genevieve Lloyd
Erkek Kulübünden Siyaset: Kadın Parlamenterlerle Sözlü Tarih, Serpil Çakır
 Erkek Ortaçağ; Aşka Dair ve Diğer Denemeler - Georges Duby
 Erkekler Kadınlardan Neden Korkar – Jean Cournut
 Erkeklik: İmkansız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar
 Farklılık ve Diyalog; Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor – Sylvia Marcos, Marguerita Waller
 Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar – Ingrid Strobl
 Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru – Catharine A. Mackinnon
 Feminist Edebiyat Eleştirisi – Maggie Humm
Feminist İktisadın Bakışı Postmodernist mi? – Ufuk Serdaroğlu
Feminist Sinema ve Film Teorisi – Anneke Smelik
 Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet – Leonore Davidoff, Ayşe Durakbaşa
 Feminist Teori; Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri – Josephine Donovan
Feminizm – Andree Michel
Feminizm – Margaret Walters
 Feminizm Herkes İçindir – Bell Hooks
 Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 Feminizm ve Doğaya Hükmetmek – Val Plumwood
 Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu
Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt
Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik – Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal
 Feminizmin ABC’si – Necla Arat
 Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım – Roy Boyne
 Genç Kız ve Ölüm – Aysel Özakın (roman)
 Global Konferanslarda Kadın Politikaları – Nazife Şişman
 Gölgenin Kadınları – Berat Günçıkan
 Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı; Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar – Michele Barrett
 Halide Edip; Türk Modernleşmesi ve Feminizm – Ayşe Durakbaşa
 Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu – Yahya Kanbolat
 Harem ve Kuzenler – Germaine Tillion
 Hayat Yolları – Alice Miller
 Hayatımı Yaşarken (2 cilt) – Emma Goldmann
 İğdiş Edilmiş Kadın – Germain Greer
 İhtiyaçlar Mücadelesi – Nancy Fraser
İkili ilişkilerde Duygusal Manipülasyon- Işık Ergüden
 İktisat ve Toplumsal Cinsiyet – Ufuk Serdaroğlu (ed.)
İnsan İlişkilerinde Kendini Açma- Ziya Selçuk
 İslamcı Kadının Aynadaki Sureti – Hülya Demir
 İslamın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah
 İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar – Esin Küntay, Güliz Erginsoy
 Kadın Araştırmalarında Yöntem – Serpil Çakır
 Kadın Argosu Sözlüğü – Filiz Bingölçe
 Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın – Şirin Tekeli
 Kadın Bilinci Erkek Dünyası – Sheila Rowbotham
 Kadın Hareketinin Kurumlaşması; Fırsatlar ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 Kadın Saçı, Büyü ve Türban - Yıldız Yıldız
 Kadın Sözleri – Patricia Latour
 Kadın ve Eşitlik – Ann Oakley, Juliet Mitchell
 Kadın Yaşantıları – Ayşegül Yaraman (yay. haz.)
 Kadın Yazıları – Sibel Özbudun, Temel Demirer
 Kadın Yurttaşın El Kitabı – Esra Güçlüer, Esra Koç
 Kadın, İslam ve Sinema - Gönül Dönmez Colin
 Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki - Sibel Özbudun, Temel Demirer
 Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt) – Evelyn Reed
 Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar-Savran, Nesrin Tuna Demiryontan
 Kadının Konumu Nasıl Değişti; Feodalizmden Kapitalizme – Sheila Margaret Pelizzon
 Kadının Ruhsal Yapısı – Karen Horney
 Kadının Yazısız Tarihi – Yıldız Yıldız
 Kadınlar Dile Düşünce – Jale Parla, Sibel Irzık
Kadınlar Direniş ve Devrim - Sheila Rowbotham Kadın Gözüyle Kadın Siyasetçiler, ERZEN Ünal, Meltem
 Kadınlar İçin – Şirin Tekeli
 Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader
 Kadınlar ve Perestroyka – Chanie Rosenberg
 Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat – Şirin Tekeli
 Kadınlar, Irk ve Sınıf – Angela Davis
 Kadınlar; En Uzun Devrim – Juliet Mitchell
 Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar – Neşe Doster
 Kadınlara Karşı Savaş – Marilyn French
 Kadınların Belleği - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza – Fatima Mernissi
 Kadınların Sınıfı; Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası – Aksu Bora
 Kadınların Tarihi (5 cilt) – Michelle Perrot, Georges Duby (ed.)
Kadınların Tarihine Giriş-Hititlerden Günümüze, Zerrin Ediz
 Kadınlığın 21 Hikayesi; Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle – Murathan Mungan (hzl.) (hikaye)
 Kadınlık Arzuları; Günümüzde Kadın Cinselliği – Rosalind Coward
 Kadınsız İnkılap; Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği – Yaprak Zihnioğlu
 Kaltak; Sıradışı Kadınlara Övgü – Elizabeth Wurtzel
Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını (1919-1970)- Bernard Caporal
 Kızıl Feministler; Bir Sözlü Tarih Çalışması – Emel Akal
 Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi – Elif Ekin Akşit
 Kör Ayna, Kayıp Şark; Edebiyat ve Endişe – Nurdan Gürbilek (deneme)
 Kurtlarla Koşan Kadınlar; Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler – Clarissa Pinkola Estes
 Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi – Derya Demirler, Fahriye Dinçer, Özlem Aslan
 Lacan ve Postfeminizm – Elizabeth Wright
 Manevralar; Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar – Cynthia Enloe
 Marksizm ve Feminizm; İki Ayrı Kuram – Joanne Naiman
 Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği – Heidi Hartmann
 Mesafeyi Aşmak; Barış Mücadelesinde Kadınlar – Cynthia Cockburn
 Modern ve Postmodern Feminizm – Zekiye Demir
 Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler; Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset – Cynthia Enloe
 Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik – Pınar İlkkaracan
 Nezihe Muhittin ve Türk Kadını; Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarihyazıcılığından Bir Örnek – Ayşegül Balkan, Belma Ötüş-Baskett
 Osmanlı Kadın Hareketi – Serpil Çakır
 Örtülü Kimlik; İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri – Aynur İlyasoğlu
 Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi – Kollontay
Patriyarkal Paradoks: Türkiye’de Kadın Politikacılar- Yeşim Arat
Politikanın Çağrısı- Fatmagül Berktay
 Popüler Feminizm; Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri – Süheyla Kırca
 Psikanaliz Buluşmaları; Kadınlık
 Psikanaliz ve Feminizm – Juliet Mitchell
 Psikanaliz Yazıları 2; Psikanaliz ve Kadın - Talar Parman (yay. yön.)
 Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın – Ayşe Eziler-Kıran, Seçil Büker
 Resmi Tarihten Kadın Tarihine; Elinin Hamuruyla Özgürlük – Ayşegül Yaraman-Başbuğu
 Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri – Ahu Antmen
 Sendikacı Kadın Kimliği – Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu
 Serbest Piyasa Feminizmi – David Conway
Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz – Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın
 Sınır Tanımayan Feminizm; Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek – Chandra Talpade Mohanty
 Sınırları Yıkmak; Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru – Mary Mellor
 Sınırsız Feminist; Clara Zetkin – Gilbert Badia
 Siborg Manifestosu – Dona Haraway
Siyasal İktidarın Cinsiyeti- Cemal Bali Akal
Siyaset Çıkmazında Kadın, TALASLI, Gülay
 Siyaset ve Cinsiyet; İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı – Heidi Wedel
Siyasetin Savurduğu Kadınlar, ÖZKAYA, Günseli
 Sokak Kadınları - Kate Millet
 Son Sömürge: Kadınlar – Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof
 Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları – Ali Seyyar
 Sömürgeci Fanteziler; Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark – Meyda Yeğenoğlu
 Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları – Emre Mahir
 Şovale, Kadın ve Rahip; Feodal Fransa’da Evlilik – Georges Duby
 Şu Hain Kalplerimiz; Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar - Rosalind Coward
 Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma – Judith Butler
 Tanrılar Kadınken – Merlin Stone
 Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay
 Tecavüz; Cinsel Şiddeti Anlamak – Diana Scully
 Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın - Fatmagül Berktay
 Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler – Evelyn Fox Keller
 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika – R.W. Connell
 Toplumsal Cinsiyet Yazıları; Kadınlara Dair Birkaç Söz - Şengül Hablemitoğlu
 Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi – Joan Scoot
Türk Siyasetinde Kadın - Çok Oluyoruz- Dilek ve Elvan Aydemir 
 Türkiye’de Kadın – Aytunç Altındal
 Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002
 Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü – Emel Doğramacı
 Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili – Ayşegül Yaraman
Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı”, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, (Haz: Şirin Tekeli)- Ayşe Güneş Ayata
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker
 Uyanış ve Seçme Öyküler – Kate Chopin
 Üçüncü Dünyada İkinci Cins – Miranda Davies
 Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası – Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz
Vatan, Millet, Kadınlar – Ayşe Gül Altınay
Women in Contemporary Politics, Wendy Stokes
Women in Executive Power: A Global Overview- Gretchen Bauer ve Manon Tremblay
Women's Political Participation: Issues and Challenges
Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı- Ayten Alkan
Yerli Bir Feminizme Doğru – Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe (hzl.)
 Yüzde Bir Bile Yoktu; Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar – Işık Ergüden (çev.)
Zirvedeki Siyaset ve Yamaçtaki Kadınlar, ÖZKAYA, Günseli
20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar Gelecek- Oya Çiftçi