Tezler

KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMINDA YAZILMIŞ OLAN TEZLER (VERİLİŞ TARİHİNE GÖRE)
  1. DAMLA NUR MERAL- Ayla Kutlu'nun Cadı Ağacı ve Asi…Asi Romanları ile Doris Lessing'in The Summer Before The Dark ve The Sweetest Dream Romanlarının Kadın Karakterler ve Kadın Sorunları Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi- 2014
  2. SENEM GÜRKAN- İslami Feminist Bir Grup Olarak SIS (Sisters In Islam)'in Kadın Konusundaki Çalışmaları ve Düşünceleri- 2015
  3. HİLAL MERTOL YÜCEİL- Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin Metaforik Algıları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)- 2015
  4. FİLİZ ERDİR- Muğla Türkülerinde Kadın ve Erkek Temsillerinin ve Rollerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi- 2016
  5. FİLİZ GÖKÇE ZENGİN- Karadeniz Fıkralarına Toplumsal Cinsiyet Açısından Yaklaşım- 2016
  6. EMEL KURŞUN- Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Çalışan Personelin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumlarının Belirlenmesi- 2016