Tezli Yüksek Lisans Derslerimiz

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
  
KODU    DERSİN ADI          T.P.K. Öğretim Elemanı
KAP 601 Sosyal Bilimlerde Düşünme Biçimleri (ZORUNLU) 3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Miki HİM 
KAP 613 Feminist Teoriler (ZORUNLU) 3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Yasemin YÜCE TAR
KAP 625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ZORUNLU) 3 0 3 Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 3 0 3 Doç. Dr. Cengiz BATUK
KAP 603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 3 0 3  
KAP 604 Bilim Tarihi ve Kadın 3 0 3  
KAP 605 Aile İçi Şiddet ve Kadın  3 0 3  Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI
KAP 606 Kadın ve Aile Hayatı 3 0 3  Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ
KAP 607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 3 0 3  Prof. Dr. Melek KALKAN
KAP 608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3 0 3 Yrd. Doç.Dr. Miki HİM 
KAP 609 Kadın ve Çalışma Hayatı  3 0 3 
 
KAP 610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet  3 0 3  Doç.Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
KAP 611 Kadın ve Siyaset 3 0 3  Doç.Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN
KAP 612 Cinsiyetçi Akıl  3 0 3  
KAP 614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 3 0 3  Yrd. Doç.Dr. Zerrin EREN
KAP 615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 3 0 3  Yrd. Doç.Dr. Zerrin EREN
KAP 616 Kadın ve Sosyal Politika 3 0 3  Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ
KAP 617 Özel Eğitim ve Kadın 3 0 3  Doç. Dr. Salih RAKAP
KAP 618 Kadın, Çocuk ve Suç 3 0 3  Yrd. Doç.Dr.Yaşar BARUT
KAP 619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 3 0 3 
 
KAP 620 Medya İletişim ve Kadın 3 0 3  Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU
KAP 621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 3 0 3   
KAP 622 Kadın ve Sağlık 3 0 3 Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
KAP 624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 3 0 3 Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ;
KAP 626 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 3 Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
KAP 627 İleri İletişim Psikolojisi 3 0 3 Doç. Dr. Nursel TOPKAYA
KAP 628 Kalkınma ve Kadın 3 0 3  Yrd. Doç. Dr. Demet Ö. YILMAZ
KAP  629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 3 0 3  Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ 
KAP 630 Sinemada Kadın Temsili  3 0 3  Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKTAN 
KAP 631 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 3 0 3  Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKTAN