İletişim


E-posta: okam@omu.edu.tr

 

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI (Müdür )
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü
Tel: +90 362 3121919 Dahili: 6341
GSM: +90 505 2031286
E-posta: ilknura@omu.edu.tr
 
Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ (Müdür Yrd.)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Tel: +90 362 3121919 Dahili: 5376
E-posta: haticek@omu.edu.tr
 
Arş.Gör. Senem GÜRKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı
Tel: +90 362 3121919 Dahili: 6394-5334
E-posta: senem.gurkan@omu.edu.tr
 
 
Arş.Gör. Damla Nur KİNSİZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı
Tel: +90 362 3121919 Dahili: 6394-5334
E-posta: damlanur.meral@omu.edu.tr