Samsun İl Merkezinde Yaşayan Romanlar: Bir Profil Çalışması Projesi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi ve üniversitemiz Sosyoloji bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kezban Çelik, Öğr. Gör. Yasemin Yüce Tar ve PDR bölümü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Canani Kaygusuz tarafından yürütülen proje kapsamında Samsun ilinde özellikle Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallesi’nde yaşayan Roman vatandaşlar ile eğitim, erken evlenme, kimlik algısı, çalışma hayatı ve dışlanma konularıyla ilgili olarak saha çalışması yapılmıştır. Mart ayında yürütülen proje kapsamında yapılmış olan saha çalışması rapor haline getirilerek yayınlanmıştır.