Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri


OMÜ İktisat ve Siyaset Topluluğu ile 7 Aralık'ta ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri başarıyla tamamlanmıştır. 
 
Açılış konuşmasının ilkini İktisat ve Siyaset Bilimi Topluluğu Başkanı Osman Furkan AKIN yaptı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili erkeklerin de özeleştiri yapması gerektiğini vurgulayarak bu soruna kadın ve erkeğin beraber çözüm bulmasının önemi üzerinde durdu. OKTAM yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI ise Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) geçen yıl düzenlediği "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Üniversite Çalıştayı"na katıldıklarını , tüm üniversitelerde toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile ilgili zorunlu ya da seçmeli derslerin konulması gereğinin bu çalıştayda ortaya çıktığını belirtti.  Ardından konuşan Arş. Gör. Damla Nur KİNSİZ ise OKTAM'ın kuruluş amacı, projeleri ve diğer kurumlarla ortaklaşa yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.  İlk oturumda "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?" konusunda Doç. Dr. Kezban ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Şener ŞENTÜRK ve Arş. Gör. Senem GÜRKAN konuşma yaptılar. "Kamu Politikaları ve Kadın" temalı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ, Doç. Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ, Dr. Işıl ALKAN ve Arş. Gör. D. Çiğdem Şimşek konuyla ilgili bilgi verdiler. Üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE, Doç. DR. Nalan KIZILTAN ve Yrd. Doç. Dr. Ali YÜKSEK Kadın ve Toplum teması çerçevesinde konuşmalarını gerçekleştirdiler. Genel bir değerlendirmenin yapıldığı kapanış oturumunda ise Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN ve Öğr. Gör. Cüneyt MUMCU katılımcıların sorularına yanıt vererek kapanış konuşmasını gerçekleştirdiler.

 
 
 
09.15 – 10: 15
 
 
 
AÇILIŞ OTURUMU
 
 
 • İktisat ve Siyaset Bilimi Topluluğu Başkanı
 • OKTAM Müdürü- Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ
 • Damla Nur KİNSİZ- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nin (OKTAM) Çalışmaları
10.15- 10.30 Çay-kahve arası  
 
1. OTURUM
10.30-12.00
 
TEMA:
-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?
-Kadın Hareketi ve Feminizm
 • Doç. Dr. Kezban ÇELİK- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Yrd. Doç. Dr. Yasemin YÜCE TAR – Kadın Hareketi ve Feminizm
 • Yrd. Doç. Dr. Şener ŞENTÜRK- Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Oluşumunda Örtük Mesajlar
 • Senem GÜRKAN- Türkiye'de Kadın Çalışmalarının Akademideki Görünümleri
12.00-13.00 Ara  
 
 
 
 
2. OTURUM
13.00-14.30
 
 
 
 
TEMA:
-Kamu Politikaları ve Kadın
 
 
 
 • Yrd. Doç. Dr. Demet Ö.YILMAZ- Ücretli-Ücretsiz Kadın Emeği ve İstihdam
 • Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ – Toplumsal Cinsiyet Kavramı Bağlamında Deyim ve Atasözlerinde Kadının Eş Rolünün Algılanması
 • Dr. Işıl ALKAN- Türkiye'de İşgücü Piyasasına Katılımın Toplumsal Cinsiyet Ekseninde İrdelenmesi
 • Duru Çiğdem ŞİMŞEK- Kentsel Mekânın Görünmeyeni: Kadın
14.30-14.45 Çay-kahve arası  
3. OTURUM
14.45-16.00
 
TEMA:
-Kadın ve Toplum
 
 • Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE- İslamiyet ve Kadın 
 • Yrd. Doç. Dr. Ali YÜKSEK- İslam’ın Kadına Bakışı ve Kadının Hukuki Durumu
 • Doç. Dr. Nalan KIZILTAN- Düğün Davetiyelerinde Söylem
 
16.00-16.15 Çay-kahve arası  
16.15- 17.00 Kapanış Oturumu
Genel Değerlendirme
 • Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN
 • Öğr. Gör. Cüneyt MUMCU

OMÜ Bülten 67. sayıdaki habere ulaşmak için: /files/oktam/files/bulten67W.pdf