"Bir Kadın Hikayesi": Anadolu'da Kadın Hikayeleri Öykü Yarışması"BİR KADIN HİKAYESİ" KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 
KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 
Yarışmanın Konusu:
Anadolu’da kadın; güçlü kadınlar, ezilen kadınlar, örnek kadınlar, kahraman kadınlar, çileli kadınlar, başarılı kadınlar, kimsesiz kadınlargibi konular çerçevesinde kurgu ya da aile büyüklerinden ve çevreden derlenen hikâye yazma.

Yarışmanın Amacı: Toplumdaki kadın unsuruna dikkat çekme, toplumda kadın duyarlılığını artırma, kadınların gerçek hayat hikâyelerinin derlenerek ortaya çıkmasını sağlama, kadınların unutulan ya da fark edilmeyen hikâyelerinin yazıya aktarılması, gençlerin aile büyükleri ve çevreleriyle iletişim kurabilmelerini sağlama, gençlerin yazma becerilerini ortaya çıkarma…

Türü: Hikâye Yarışması (derleme/kurgu)

Hedef Kitle: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim alan tüm öğrenciler

Yarışma Takvimi
 

Yazıların Son Gönderim Tarihi 2 Mart 2018 mesai bitimi
Yazıların Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi 3-6 Mart 2018
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni 8 Mart 2018 (OKTAM Kadınlar Günü Etkinliği)
 
KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

2. Her yarışmacı yarışmaya tek bir hikâyeyle katılabilir.

3. Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen OKTAM’a geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla OKTAM, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak OKTAM’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

4) Ödüle son başvuru tarihi, 2 Mart 2018 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

5) Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

6) Aday, okam@omu.edu.tr e-posta adresine iki adet Word dosyası göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır:
a) Ödüle aday gösterilecek eser Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde  ve en fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.
b) Aday, ayrı bir Word belgesine isim, fakülte/yüksekokul/enstitü, bölüm, sınıf, cep telefonu ve adres gibi bilgilerini yazıp gönderecektir.

7) Seçici kurul tarafından seçilecek olan 5 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi alacak ve yayınlanmaya uygun bulunan hikâyeler üniversitemizin bir yayını olarak basılacak, OKTAM’ın web sitesinde yayımlanacaktır.

8) Seçici kurul:
Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN koordinatörlüğünde;
Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ
Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN
Yrd. Doç. Dr. Zerrin EREN