OKTAM ÇAĞRISI: TOPLUMSAL CİNSİYETLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINIZI BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?


"TOPLUMSAL CİNSİYETLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÇALIŞMALARI BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?"

Saygıdeğer hocalarımız,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) olarak, öncelikle şiddetle ilgili oluşturduğumuz kataloğa ek olarak bir de "Toplumsal Cinsiyetle İlgili Araştırmalar Kataloğu" yapmayı planlıyoruz.

Son zamanlarda Yüksek Öğretim Kurulu'nun Toplumsal Cinsiyet konusuna eğilmesi, bizlerin de bu konuda çalışmalar yapmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle 29 Mayıs 2015’te kurulan Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik toplumların genel bir ilkesi olduğunu ve üniversitelerde kadına şiddet ve toplumsal cinsiyete yönelik çeşitli faaliyetlerin artırılacağının altını çizmektedir. Bu arada komisyon, 09.11.2015 tarihli yazısıyla tüm yükseköğretim kurumlarına “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”ni göndererek, söz konusu bu kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için yapılması gerekenleri listelemiştir. OKTAM tüm çalışmalarını YÖK'ün söz konusu tutum belgesi doğrultusunda yürütmektedir. Bu anlamda siz değerli hocalarımızın desteğine ve akademik çalışmalarına ihtiyaç duymaktayız.
Kataloğumuzu oluşturmak için yapmış olduğunuz çalışmalarınızı pdf formatında ve bu çalışmalarla ilgili özet bilgileri ekteki forma uygun şekilde düzenleyerek merkezimizin okam@omu.edu.tr mail adresine 30 Nisan 2017 tarihine kadar göndermenizi rica ediyoruz.

Üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından yapılan bu çalışmaların derlenmesinin toplumsal cinsiyetle ilgili hem mevcut durumun ortaya konmasında hem de gelecek araştırmaların yönünün belirlenmesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yapılmış bu çalışmaların sonuçları görünür hâle gelerek toplumsal cinsiyet konusunda yürütülen çalışmalara öncülük edeceğini ve tüm kesimlerin bu çalışmalardan yararlanabileceğini düşünüyoruz. Yapılan katalog çalışması, merkezimizin web sitesinde (oktam.omu.edu.tr) yayınlanacak ve üniversitenin bir yayını haline getirilecektir. Desteklerinizi bekler, iyi çalışmalar dileriz.

Prof. Dr. İlknur Aydın Avci

OKTAM Müdürü

NOT: Söz konusu çalışma ile ilgili istenen özet katalog formatı aşağıdaki ekte yer almaktadır. 

Toplumsal Cinsiyet Katalog Formatı