Hayatımız Roman Projesi


Hayatımız Roman Projesi

Projenin amacı, Samsun ve Amasya’da yaşayan Romanlara mesleki eğitim vererek istihdam edilebilirliklerini sağlamak, staj ve işbaşı eğitimleriyle işe adapte etmek, kişisel gelişim eğitimleriyle iş piyasasında kalıcı kılmak, iş güvenliği eğitimiyle ise güvenli çalışma ortamı sağlamaktır. Seminer, konferans ve toplumsal etkinliklerle de toplumda romanlara karşı oluşmuş ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır.

Temel Faaliyetler

  1. Hazırlık ve Görünürlük Faaliyetleri,
  2. Satınalma Faaliyetleri,
  3. Eğitim Faaliyetleri,
  4. Sosyo Kültürel Gezi ve Sportif Faaliyetler,
  5. Seminer/Konferans/Çalıştay Faaliyetleri,
  6. İstihdama Yönelik Faaliyetleri
  7. Avrupa Roman Dayanışma Ağı kurma Faaliyeti,
  8. Kapanış Şöleni ve Raporlama
Proje ile ilgili detaylı bii için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: Hayatımız Roman Projesi