CİSASKAP Projesi Hakkında

AKRANIM BENİ EĞİTİYOR
Cinsel Sağlık Sorumluluğu Kazandırma Projesi (CİSASKAP)
           
           

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı çalışmalar yürüten Arş.Gör. Dilek ÇELİK EREN, Arş.Gör. Özge ÖZ, Arş.Gör.Dr. Ayşe ÇAL ve Arş.Gör. Mehmet KORKMAZ’dan oluşan Danışmanlığını Prof.Dr.İlknur AYDIN AVCİ’nin yaptığı Pembe Yaka Ekibinin yazdığı proje Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı(TAPV)’nın yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulması amacıyla sağladığı 1 Aralık Gençlik Fonu tarafından kabul edilmiştir. Proje 13 Kasım 2017’de başlayıp 30 Aralık 2017’de son bulacaktır.
            Pembe Yaka Ekibi “Akranim Beni Eğitiyor, Cinsel Sağlık Sorumluluğu Kazandırma Projesi (CİSASKAP)” ile erken evlenmenin oldukça önemli bir sorun olduğu Roman gençlere, cinsel sağlık sorumluluğu arttırma programı ile güvenli cinsel yaşam, erken evlenmenin kadın ve çocuk sağlığına etkileri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 20 gönüllü öğrenci belirlenecektir. Belirlenen 20 gönüllü öğrenciye Belirlenen üniversite öğrencilerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapan cinsel sağlık konusunda çalışmaları olan ve alanında uzman eğitimciler tarafından Güvenli Cinsellik için Farkındalık ve Cinsel Sağlık Sorumluluğu Eğitimi verilecektir. Eğitimler sonunda bu gençler  Samsun Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan Roman adölesanlara, güvenli cinsellik için farkındalığın oluşturulması ve sağlık sorumluluğunun geliştirilmesi için akran desteği yöntemini kullanarak eğitim vereceklerdir. Ayrıca Roman mahallesindeki tüm gençler ve ailelerini kapsayan farkındalık konferansı düzenlenecektir. Son olarak eğitim verilen 20 üniversite öğrencisi adölesan ve 100 Roman adölesanın ve proje ekibinin 1 Aralık AIDS günü farkındalığı için Kasım ayının son haftası OMÜ Yaşam Merkezi’nde stant kuracaklardır.