Duyuru ve Haberler

Öykü Yarışması Hakkında

Değerli katılımcılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın …

Daha fazlası

JOWF-CALL FOR ARTICLES

Dear Scientists, Ondokuz Mayıs University Journal of Women’s and Family Studies (JOWF) is a publication of Ondokuz Mayıs University Application and Re…

Daha fazlası