Kurumsal

Kadın ve Toplum Çalışmaları dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de ve Samsun’da gittikçe önem kazanırken Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi bu alanda yapacağımız çalışmaları bir kurum etrafında toparlama ve bu kurum bünyesinde birlikte biriktirme ve büyütme imkânı vereceği için hayata geçirilmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Araştırmaları Merkezi toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalığı artırmak bu konuya katkı sağlayacak her türlü bilgiyi ve bu bilgiyi kadının toplum içindeki statüsünü artırmak yönünde kullanmayı kendine misyon edinerek 8 Mart 2010 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Kadın ve Toplum araştırmaları akademi ile hayatın bilim ile yaşam tecrübelerinin kesişim noktasındadır. Bu noktada ortaya çıkan tüm sorunların disiplinler arası bir bakış açısı benimsenmeden çözümlenmesi mümkün olmadığından çalışmalarımız kendi içinde çeşitliliği beraberinde getirmektedir. Bu çeşitlilik aynı zamanda alanın zenginliğidir. Bu alanda yapılan çalışmalar elbette bizimle başlamıyor ama bundan sonraki süreçte kalıcı katkılarda bulunmayı ve her kadının toplum içerisinde hak ettiği yeri alması için hep beraber çalışmayı hedefliyoruz. Bu sebeple OKTAM!

Akademik çalışmaları çoğaltabileceğimiz Yüksek Lisans programımız Türkiye’de ve özellikle bölgede kadın çalışmalarında var olan eksikliğe bir nebze katkıda bulunursa OKTAM kendine koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye başlamıştır demektir. Bu vesileyle;

Herkese tekrar MERHABA!

‘Resmi Gazete’nin 20 Nisan 2011 tarih ve 27911 sayılı kararınca Merkezin ismi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) olarak değiştirilmiştir.’

Misyonumuz

Kadının ve ailenin güçlendirilmesi, kadınların toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldıkları sorunları görünür hale getirerek her türlü ayrımcılıktan korunmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların ulusal ve uluslararası çerçevede güçlenmesine katkıda bulunacak akademik ve destekleyici çalışmalar yürütmek, kadına yönelik her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin kaldırılmasına yönelik politika üretmek

Vizyonumuz

Başta Samsun ili ve Karadeniz bölgesi olmak üzere, üniversite, sivil toplum ve diğer kadın araştırma merkezleri ile işbirliği kapsamında kadınların maruz kaldıkları eşitsizliğe karşı mücadele etmek ve kadın sorunlarına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve şiddete karşı çözüm oluşturabilecek disiplinler arası akademik çalışmalarda ve projelerde öncü olmak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) Kalite Temsilcileri

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ - GT 334 - Süreç Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILMAZ - GT 300 - Kalite Elçisi

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Diş Hekimliği Fakültesi Binası 2. katı Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN

İletişim:

OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ - (0362) 312 19 19 - 5375 - E-posta: haticek@omu.edu.tr

OKTAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILMAZ - (0362) 312 19 19 - 5948- E-posta: yakup.yilmaz@omu.edu.tr

E-posta: okam@omu.edu.tr