Kalite ve İç Kontrol


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Politikası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Birim Politikamız

Kadının ve ailenin güçlendirilmesi, kadının her türlü ayrımcılıktan korunması, kadına yönelik her türk fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin kaldırılmasına yönelik politika üretmek, kadınların işgücü piyasalarında yer almalarını artırmaya yönelik teşvik çalışmalarında bulunmak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Politikaları için tıklayınız