Kurullar

KADIN VE TOPLUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU

Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ - Merkez Müdürü/ Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILMAZ -Merkez Müdür Yardımcısı/ Eğitim Fakültesi

OKTAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr. Mucize ÜNLÜ- Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR- Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç.Dr. Zerrin EREN- Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN - Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK- Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR- Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜLDÜ - İlahiyat Fakültesi

İdari Personel

Şef M. Uğur ŞATIR
Tel No: (0362) 312 19 19 - 5972
E-posta: usatir@omu.edu.tr