YÖK'te OKTAM

YÖK ve OKTAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi, YÖK'ün kadın konusundaki çalışmalarını yakından takip etmekte ve düzenlenen toplantılarına katılmaktadır. 
Yüksek Öğretim Kurulu 07.05.2015 tarihli, 70 üniversiteden temsilcinin katılımıyla yapılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı’nda akademik kadın çalışmalarıyla ilgili önemli kararlar almıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi bir dersin zorunlu veya seçmeli bir ders olarak müfredata eklenmesi, her dönem bir bilimsel etkinlik yapılması, kampüslerin, dersliklerin, yurtların ve ulaşım araçlarının özellikle kız öğrencilerin güvenliği dikkate alınarak düzenlenmesi ve şiddet, mobbing, taciz gibi olaylara karşı çalışmalar yapılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Bünyesinde “Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi” oluşturulması alınan bu kararlar arasındadır. 
Düzenlenen bu çalıştayın ardından 29.05.2015 tarihinde YÖK’te “Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi” kurulmuş ve bu alandaki çalışmaların yürütülmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. 29 Mayıs 2015’te kurulan ve Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği birim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik toplumların genel bir ilkesi olduğunu ve üniversitelerde kadına şiddet ve toplumsal cinsiyete yönelik çeşitli faaliyetlerin artırılacağının altını çizmektedir. Bu arada komisyon, 09.11.2015 tarihli yazısıyla tüm yükseköğretim kurumlarına “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”ni göndererek, söz konusu bu kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için yapılması gerekenleri listelemiştir. OKTAM tüm çalışmalarını YÖK'ün söz konusu tutum belgesi doğrultusunda yürütmektedir.

YÖK’ün “Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi”nin web sitesinde OKTAM'la ilgili çıkan haberlere ve duyurulara bu linklerden ulaşabilirsiniz:
1-  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri (07.12.2016)

2- Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri YÖK'te Bir Araya Geldi (30.01.2017) 
    
3- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 8 Mart Etkinlikleri (Şubat 2017)