Hakkımızda

NEDEN OKTAM (KADIN VE TOPLUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)?

       Kadın ve Toplum Çalışmaları dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de ve Samsun’da gittikçe önem kazanırken Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi bu alanda yapacağımız çalışmaları bir kurum etrafında toparlama ve bu kurum bünyesinde birlikte biriktirme ve büyütme imkânı vereceği için hayata geçirilmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Araştırmaları Merkezi, toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalığı artırmak, bu konuya katkı sağlayacak her türlü bilgiyi ve bu bilgiyi kadının toplum içindeki statüsünü artırmak yönünde kullanmayı kendine misyon edinerek 8 Mart 2010 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

      Kadın ve Toplum araştırmaları, akademi ile hayatın, bilim ile yaşam tecrübelerinin kesişim noktasındadır.  Bu noktada ortaya çıkan tüm sorunların, disiplinler arası bir bakış açısı benimsenmeden çözümlenmesi mümkün olmadığından, çalışmalarımız kendi içinde çeşitliliği beraberinde getirmektedir. Bu çeşitlilik aynı zamanda alanın zenginliğidir. Bu alanda yapılan çalışmalar elbette bizimle başlamıyor ama bundan sonraki süreçte kalıcı katkılarda bulunmayı ve her kadının toplum içerisinde hak ettiği yeri alması için hep beraber çalışmayı hedefliyoruz. Bu sebeple OKTAM!

      Akademik çalışmaları çoğaltabileceğimiz Yüksek Lisans programımız Türkiye’de ve özellikle bölgede kadın çalışmalarında var olan eksikliğe bir nebze katkıda bulunursa, OKTAM kendine koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye başlamıştır demektir. Bu vesileyle;

       Herkese tekrar MERHABA!

    ‘Resmi Gazete’nin 20 Nisan 2011 tarih ve 27911 sayılı kararınca Merkezin ismi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) olarak değiştirilmiştir.’