Projeler

Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştıma Merkezi'nin 2016-2017 Yılı Projeleri 
           
"HAYATIMIZ ROMAN" PROJESİ - Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı- 
  • —Avrupa birliği tarafından desteklenen  «Hayatımız Roman" isimli projemiz 1 Kasım 2016 da başladı. Proje 142.435 Euro bütçeye sahip olup, 12 ay süre ile devam edecektir. Proje kapsamında Roman genç kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerine yönelik faaliyetler yürütülecektir. —Ayrıca Almanya ve Çek Cumhuriyetinde bulunan Roman dernekleri ile işbirliği kurularak Avrupa Roman Ağı faaliyeti gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 50 Roman kadına yaşlı bakımı ve konut temizliği eğitimleri verilecektir.